URZĄDZENIE DO FORMOWANIA GRZBIETÓW / BOOK BACK ROUNDING MACHINE -  TRÄNKLEIN BRM 650

Szerokość robocza max. 540mm
Grubość stosu 0 - 100mm
2 boczne stoły lewy i prawy

-------------

Working width max. 540 mm
Pile thickness: 0-100mm
2 side tables left and right 

PA172061.JPG