NUMBERING MACHINE TABLEMATIC1

Automatycznie zmienia numer co uderzenie o jeden w górę. 
Numeruje samokopię.
Uderzenie po naciśnięciu na czujnik nożny.

-------------------------

Automatically changes the number every impact

Numbers the self-copy 

Impact after pressing on the foot sensor