GUK 72/6-4

Rok: 2000
Rozmiar 72 cm x 100 cm
1 Moduł 6 kaset72 cm
2.Moduł 4 kasety 52 cm
MCS 106

Wykładanie

Kompresor

Pokrywy wyciszające
Narzędzia
Dokumentacja

--------------------------

Year: 2000
Size: 72 cm x 100 cm
1 - 6 pockets 72 cm

2 -  4 pockets 52 cm
MCS 106

Compressor 

Silencing covers
Tools
Documentation

+48 601745575

Powstańców Warszawy 8L, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Poland