BOWAY 520SC

  • Rok: 2010

  • Min rozmiar papieru: 30 mm

  • Max rozmiar papieru: 520 x 505 mm

  • Wymiary maszyny: 1150x800x1350mm

  • Waga: 190kg

ZAPYTAJ O CENE 

Dziękujemy za przesłanie!