Rok: 1990
Format 48 x 64 cm
Nawilżanie Alcolor
CPTronic

------------------

Year: 1990

Format 48 x 64 cm

Dampening Alcolor

CPTronic


Video: https://youtu.be/1fjq0lRFiEE

RYOBI 512

HEIDELBERG MOZP

PRAKTIKA PRZ 00

+48 601745575

Powstańców Warszawy 8L, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Poland